พฤหัส. ม.ค. 20th, 2022

Contact

[pl_row pagelayer-id=”RoCr8jDO30lt3Fq3″ stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#fff” row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#fff” row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_bg_hover_delay=”400″ ele_bg_type=”image” ele_bg_img=”https://ufabetfresh.com/wp-content/uploads/popularfx-templates/photographer/images/contactbg.jpg” ele_bg_posx=”center” ele_bg_posy=”center” ele_bg_repeat=”no-repeat” ele_bg_size=”cover” ele_padding=”150px,0px,150px,0px” overlay_type=”color” overlay_transperancy=”0.6″ overlay_color=”#000000ff” ele_padding_mobile=”100px,0px,100px,0px”]
[pl_col pagelayer-id=”JR9sg00DD8X3rcuI” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″]
[pl_heading pagelayer-id=”EJcLZzKMi7aG9dd5″ heading_state=”normal” color=”#ffffffff” ele_bg_hover_delay=”400″ heading_typo=”Ubuntu,50,,500,,,Solid,1.5,Uppercase,1,” border_width=”2px,2px,2px,2px” border_color=”#e29a10ff” border_radius=”0px,0px,0px,0px” heading_typo_mobile=”,22,,,,,Solid,,,,” align_mobile=”center” heading_typo_tablet=”,32,,,,,Solid,,,,” align=”center”]

contact us[/pl_heading]
[/pl_col]
[/pl_row]
[pl_row pagelayer-id=”Ir9waRBkDH40heyP” stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#fff” row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#fff” row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_bg_hover_delay=”400″ ele_padding=”60px,0px,0px,0px” ele_padding_mobile=”30px,0px,3px,0px”]
[pl_col pagelayer-id=”Yxp0lA5G6s73ijwG” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ col=”12″]
[pl_heading pagelayer-id=”eaBi6jUBf9JxlD8s” heading_state=”normal” color=”#000000ff” ele_bg_hover_delay=”400″ heading_typo=”Ubuntu,40,,500,,,Solid,1,Uppercase,,” border_width=”2px,2px,2px,2px” border_color=”#e29a10ff” border_radius=”0px,0px,0px,0px” align=”center” ele_padding=”10px,10px,10px,10px” heading_typo_tablet=”,22,,,,,Solid,,,,” heading_typo_mobile=”,21,,,,,Solid,,,,” animation=”fadeInUp” animation_delay=”600″ animation_speed=”slowest”]

get in touch[/pl_heading]
[/pl_col]
[/pl_row]
[pl_row pagelayer-id=”GGqKLDjwgrj5cN7g” stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#fff” row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#fff” row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_bg_hover_delay=”400″ content_pos=”center” ele_padding=”20px,0px,40px,0px” border_width=”0px,0px,5px,0px” border_color=”#e29a10ff”]
[pl_col pagelayer-id=”rXNTc1UEQ9txyupY” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ col_width_mobile=”100″ col_width_tablet=”50″ col_width=”50″]
[pl_inner_row pagelayer-id=”Zn5iWIE9fe1IEOTJ” stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#fff” row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#fff” row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_bg_hover_delay=”400″]
[pl_inner_col pagelayer-id=”HYYNGirhCslcHNRC” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ col_width_mobile=”50″ col_width=”5″ animation=”fadeInUp” animation_delay=”600″ animation_speed=”slowest”]
[pl_iconbox pagelayer-id=”AtlgEmOIweckouhp” service_icon=”fas fa-map-marker-alt” service_alignment=”top” service_vertical_alignment=”middle” service_icon_view=”stacked” service_icon_padding=”25″ service_icon_state=”normal” service_icon_color=”#ffffffff” service_icon_font_size=”28″ service_icon_hover_delay=”400″ service_bor_state=”normal” service_heading=”address” service_title_spacing=”20,0,0,0″ heading_state=”normal” service_heading_color=”#000000ff” service_heading_typo=”Ubuntu,22,,400,,,Solid,,Uppercase,,” heading_delay=”400″ service_text_alignment=”center” service_btn_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ service_icon_background_color=”#e29a10ff” service_icon_shape_type=”circle” service_icon_padding_mobile=”16″ service_icon_font_size_mobile=”18″ service_heading_typo_mobile=”,16,,,,,Solid,,,,” service_heading_typo_tablet=”,18,,,,,Solid,,,,”]

[/pl_iconbox]
[pl_address pagelayer-id=”RsNPa51IqNw4Hdxh” icon=”” ele_bg_hover_delay=”400″ align=”center” color=”#acacacff” typography=”Roboto,15,,300,,,Solid,,,,” ele_margin=”-10px,0px,0px,0px”]
[/pl_address]
[/pl_inner_col]
[pl_inner_col pagelayer-id=”hPfzByc5kGjOSX9J” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ col_width_mobile=”50″ col_width=”5″ animation=”fadeInUp” animation_delay=”700″ animation_speed=”slowest”]
[pl_iconbox pagelayer-id=”4ROiqPwYaeNDZWzl” service_icon=”fas fa-phone-alt” service_alignment=”top” service_vertical_alignment=”middle” service_icon_view=”stacked” service_icon_padding=”25″ service_icon_state=”normal” service_icon_color=”#ffffffff” service_icon_font_size=”28″ service_icon_hover_delay=”400″ service_bor_state=”normal” service_heading=”phone” service_title_spacing=”20,0,0,0″ heading_state=”normal” service_heading_color=”#000000ff” service_heading_typo=”Ubuntu,22,,400,,,Solid,,Uppercase,,” heading_delay=”400″ service_text_alignment=”center” service_btn_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ service_icon_background_color=”#e29a10ff” service_icon_shape_type=”circle” service_icon_padding_mobile=”16″ service_icon_font_size_mobile=”18″ service_heading_typo_mobile=”,16,,,,,Solid,,,,” service_heading_typo_tablet=”,18,,,,,Solid,,,,”]

[/pl_iconbox]
[pl_phone pagelayer-id=”PR7d9vcQxKXchKLx” icon=”” ele_bg_hover_delay=”400″ align=”center” color=”#acacacff” typography=”Roboto,15,,300,,,Solid,,,,” ele_margin=”-10px,0px,0px,0px”]
[/pl_phone]
[/pl_inner_col]
[/pl_inner_row]
[pl_inner_row pagelayer-id=”Me0VDKJ40Fzj9pos” stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#fff” row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#fff” row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_bg_hover_delay=”400″ ele_padding=”10px,0px,0px,0px”]
[pl_inner_col pagelayer-id=”Y31BxVoLDUkA7zLn” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ col_width_mobile=”50″ col_width=”5″ animation=”fadeInUp” animation_delay=”800″ animation_speed=”slowest”]
[pl_iconbox pagelayer-id=”aLKyktlo1qqrjfry” service_icon=”fas fa-envelope-open” service_alignment=”top” service_vertical_alignment=”middle” service_icon_view=”stacked” service_icon_padding=”25″ service_icon_state=”normal” service_icon_color=”#ffffffff” service_icon_font_size=”28″ service_icon_hover_delay=”400″ service_bor_state=”normal” service_heading=”email address” service_title_spacing=”20,0,0,0″ heading_state=”normal” service_heading_color=”#000000ff” service_heading_typo=”Ubuntu,22,,400,,,Solid,,Uppercase,,” heading_delay=”400″ service_text_alignment=”center” service_btn_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ service_icon_background_color=”#e29a10ff” service_icon_shape_type=”circle” service_icon_padding_mobile=”16″ service_icon_font_size_mobile=”17″ service_heading_typo_mobile=”,16,,,,,Solid,,,,” service_heading_typo_tablet=”,18,,,,,Solid,,,,”]

[/pl_iconbox]
[pl_email pagelayer-id=”f5lcCnLve0zJ7BqU” icon=”” ele_bg_hover_delay=”400″ align=”center” color=”#acacacff” typography=”Roboto,15,,300,,,Solid,,,,” ele_margin=”-10px,0px,0px,0px”]
[/pl_email]
[/pl_inner_col]
[pl_inner_col pagelayer-id=”HTQdpSbEEDc2ek82″ widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ col_width_mobile=”50″ col_width=”5″ animation=”fadeInUp” animation_delay=”900″ animation_speed=”slowest”]
[pl_iconbox pagelayer-id=”XnupaHxfM3EZupYy” service_icon=”fas fa-headset” service_alignment=”top” service_vertical_alignment=”middle” service_icon_view=”stacked” service_icon_padding=”25″ service_icon_state=”normal” service_icon_color=”#ffffffff” service_icon_font_size=”28″ service_icon_hover_delay=”400″ service_bor_state=”normal” service_heading=”support team” service_title_spacing=”20,0,0,0″ heading_state=”normal” service_heading_color=”#000000ff” service_heading_typo=”Ubuntu,22,,400,,,Solid,,Uppercase,,” heading_delay=”400″ service_text_alignment=”center” service_btn_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ service_icon_background_color=”#e29a10ff” service_icon_shape_type=”circle” service_content_spacing=”5,0,0,0″ service_icon_font_size_mobile=”17″ service_icon_padding_mobile=”15″ service_heading_typo_mobile=”,16,,,,,Solid,,,,” service_heading_typo_tablet=”,18,,,,,Solid,,,,”]

(345)- 162 – 7210
support@example.com

[/pl_iconbox]
[/pl_inner_col]
[/pl_inner_row]
[/pl_col]
[pl_col pagelayer-id=”qQsd2d2ybVDzruuj” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ ele_padding=”0px,50px,0px,50px” ele_padding_mobile=”0px,15px,0px,15px” col_width_tablet=”50″ ele_padding_tablet=”0px,20px,0px,20px” col_width=”50″ col_width_mobile=”99″]
[pl_contact pagelayer-id=”HzA4kayzabsni7Hl” form=”contact-form” name=”Contact Form” form_position=”default” space_label=”,,10,” input_padding=”10,30″ radio_padding=”10,10″ field_hover_delay=”400″ submit=”submit” type=”pagelayer-btn-custom” size=”pagelayer-btn-mini” btn_hover_delay=”400″ icon_position=”pagelayer-btn-icon-left” icon_spacing=”5″ ele_bg_hover_delay=”400″ form_input_bg=”#e29a10ff” form_input_color=”#ffffffff” form_placeholder_color=”#ffffffff” placeholder_typo=”Ubuntu,13,,300,,,Solid,,Uppercase,1,” input_height=”20″ field_border_type=”solid” field_border_color=” ” field_border_width=”0,0,0,0″ field_border_radius=”0,0,0,0″ ele_padding=”0%,0%,0%,0%” btn_typo=”Ubuntu,14,,600,,,Solid,,Uppercase,,” btn_bg_color=”#00000000″ btn_color=”#000000ff” btn_border_type=”solid” btn_border_color=”#e29a10ff” btn_border_width=”2,2,2,2″ contect_btn_align=”center” btn_border_radius=”0,0,0,0″ ele_padding_tablet=”0px,0px,0px,0px” animation=”fadeInUp” animation_delay=”700″ animation_speed=”slowest”]
[pl_contact_item pagelayer-id=”awsxDPkTW7InziyW” label_name=”full name” field_type=”text” values=”One
Two” field_name=”Fieldname” field_width=”100″ space_between=”0,0,15,0″ ele_bg_hover_delay=”400″ label_as_holder=”true”]
[/pl_contact_item]
[pl_contact_item pagelayer-id=”z8UHbFofPOmZiS4H” label_name=”email” field_type=”email” values=”One
Two” field_name=”Fieldname” field_width=”100″ space_between=”0,0,15,0″ ele_bg_hover_delay=”400″ label_as_holder=”true”]
[/pl_contact_item]
[pl_contact_item pagelayer-id=”5fqtbumqvsjlArC9″ label_name=”phone” field_type=”text” values=”One
Two” field_name=”Fieldname” field_width=”100″ space_between=”0,0,15,0″ ele_bg_hover_delay=”400″ label_as_holder=”true”]
[/pl_contact_item]
[pl_contact_item pagelayer-id=”AsbQUY7jUivmQn5M” label_name=”subject” field_type=”text” values=”One
Two” field_name=”Fieldname” field_width=”100″ space_between=”0,0,15,0″ ele_bg_hover_delay=”400″ label_as_holder=”true”]
[/pl_contact_item]
[pl_contact_item pagelayer-id=”K7NkF85C5heYtcYM” label_name=”message” field_type=”textarea” values=”One
Two” field_name=”Fieldname” field_width=”100″ space_between=”0,0,15,0″ ele_bg_hover_delay=”400″ label_as_holder=”true” textarea_rows=”6″]
[/pl_contact_item]
[/pl_contact]
[/pl_col]
[/pl_row]
[pl_row pagelayer-id=”HwiQUnc4ilMtjbKU” stretch=”full” col_gap=”0″ width_content=”full” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#fff” row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#fff” row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_bg_hover_delay=”400″ animation=”fadeInUp” animation_delay=”600″ animation_speed=”slowest” ele_margin=”40px,0px,0px,0px”]
[pl_col pagelayer-id=”5mlCmYmsNCT8Hdxs” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ col=”6″]
[pl_google_maps pagelayer-id=”dAerdWpTDF1ONI4U” zoom=”10″ height=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″ height_mobile=”250″]

New York, New York, USA[/pl_google_maps]
[/pl_col]
[/pl_row]